Leadership and members

IFMR Chapter Slovenia operates in the area of ​​district 1912 Slovenia and North Macedonia, and its members come from Slovenian and Macedonian Rotary clubs. The association currently has 32 members.

Name and Surname Rotary club
Andrej Kebe RC Celje Barbara Celjska
Mojca Kebe Associate member
Jožko Gregorovič RC Žalec
Mojca Gregorovič Associate member
Rudi Štampe Associate member
Franc Bogataj RC Škofja Loka
Janja Bogataj RC Ljubljana Nike
Marino Morino RC Zgornji Brnik
Simeon Špruk RC Medvode
Saša Gerčar RC Zgornji Brnik
Franc Nadižar RC Kranj
Aleš Petrovič RC Novo mesto
Marko Lavrih RC Grosuplje
Irena Lavrih Associate member
Franci Glavič RC Grosuplje
Primož Mihelič RC Dolenjske Toplice
Katja Mihelič Associate member
Marjan Čuk RC Ljubljana Šiška
Bojana Košnik Čuk RC Ljubljana Šiška
Bojan Rogač RC Ljubljana Šiška
Tone Piskar RC Ljubljana Šiška
Rasti Fakuc RC Nova gorica
Jožko Sirk Associate member
Ignac Mušič RC Ajdovščina
Tonček Remec Lions Club Ajdovščina
Sašo Delenikolov RC Skopje
Sotir Angelov RC Kochani-Vinica
Dejan Atanasovski RC Skopje
Zoran Kolev RC Štip
Goran Mitev RC Štip
Viktor Todorovski RC Štip
Jože Ban Honorary member

Leadership:

2023 - 2025

Franci Bogataj, president
Email: bogataj@freising.si

Primož Mihelič, secretary
Email: primozmihelic42@gmail.com
 

2021 - 2023

Rastislav Fakuč, president

Franci Bogataj, secretary

2019 - 2021

Andrej Kebe, president

Saša Gerčar, secretary

2017 - 2019

Bojan Rogač, president

Jože Ban, secretary

2016 - 2017

Marjan Čuk, president

Jože Ban, secretary

2005 do 2015/16

Jože Ban, founding  president