Otvoritvena vožnja Trije Savinjski prelazi

13. 04. 2022

Kamnik - Černivec - Prelaz Lipe -  Vransko - Podmeja - Trbovlje